silver_rayleigh

Nguyen Thanh Dat

Đóng góp: 4

Ngày sinh: 07/09/1998

Đăng ký: 05/07/2015

Lần đăng nhập cuối: 12/12/2015


Kết nối tài khoản

VOJ: Chưa kết nối

MORSEDEC

P/S xem hộ bài e bị exit code lỗi j` vậy ak ??
ID: 

15591640
 

MASKTAPE

PS cho e hỏi bài của e bị WA hay bị TLE vậy ???

ID: 15074604

VOBRACK

P/s bài vobrack có thể xem hộ e xem bài e chết test nào mà dc có 95 ko ak ?
ID:14680123