s2KingCoders2

Tran Anh Quan

Đóng góp: 8

Ngày sinh: 23/06/1994

Đăng ký: 04/07/2015

Lần đăng nhập cuối: 17/01/2016


Kết nối tài khoản

VOJ: Chưa kết nối

[Help!] xin phân loại theo dạng các bài tập trên spoj?

Mình thấy việc giải các bài tập theo dạng có hiệu quả khá cao, vậy bạn hoặc anh chị nào đã có kinh nghiệm hoặc có tài liệu nào đề phân loại các dạng bài trên spoj (ví dụ: Quy hoạch động, Chia Để Trị, Toán Học, Duyệt, Đồ thị, ...)giúp cho mình và các bạn khác dễ tiếp cận hơn trong quá trình luyện tập các bài trên này thì chia sẻ cho mình và m.n với ak!

Mình xin cảm ơn nhiều!

Bạn nào có đam mê với Machine Learning (Học máy), hay Artifical Intelligence (Trí tuệ nhân tạo) xin mới vào đây cùng giao lưu và học hỏi!

Mình thấy học máy là một chủ đề hay, cũng có một số người yêu thích và mình là một trong số đó, mình thì mới chỉ bắt đầu tìm hiểu, bây giờ chúng ta cần phải có kế hoạch và lộ trình học tập, điều này cần những anh chị nào đi trước có kinh nghiệm ak?