phuleethanh

Le Thanh Phu

Đóng góp: 3

Ngày sinh: 25/07/1987

Đăng ký: 30/07/2015

Lần đăng nhập cuối: 10/02/2021


Kết nối tài khoản

VOJ: Chưa kết nối

Help - Chu trinh Euler

Bạn nào trợ giúp bài này: nếu cài bằng chu trình euler thì giải quyết như thế nào? Vì có thêm cạnh trọng số âm

Help: Có điều gì đặc biệt ở bài này

Độ bá đạo: http://vn.spoj.com/problems/VOSPOW/

Thuật toán của mình:

- kt = k^t mod phi(base)

- Sinh ra dãy A

- Duyệt hết dãy A: badao = (badao + ai^kt ) % base;

(Hàm mủ log(n))

Mà sao toàn 9 điểm hoài.

Mọi người ai 100 rồi xin chỉ thêm cách làm?

Help - Truy vết

Bài này không biết có chấm sai kết quả truy vết không.

Nhờ mọi người kiểm tra giùm bài này:

http://ideone.com/ijy918

Chặt nhị phân

Bài này mình cài O(n^2) AC 100 tuy nhiên time lên đến 0.9s

Mình cài lại bằng chặt nhị phân thì đang có vấn đề:

Nhờ bạn nào chỉ giùm sai đâu:

http://ideone.com/dtFcLi

92.86 lên 100

ai có kinh nghiệm từ 92.86 lên 100 xin chia sẻ?

Cài bignum bằng mảng

Thuật toán gì cho bài này

Mọi người cho ý kiến: mình dùng QHĐ kết hợp bignum trên mảng nhưng không qua nổi. Khoảng 0.8s

Có cách gì khác không vậy?