ngmq

P2-5

Đóng góp: 40

Ngày sinh: 31/07/2015

Đăng ký: 06/07/2015

Lần đăng nhập cuối: 18/12/2020


Kết nối tài khoản

VOJ: ngmq (0.00 điểm)

Bài toán 2SAT - Phạm Lê Quang

Bài toán 2SAT, tác giả là anh Quang. Link: http://www.mediafire.com/view/a9hmt3oc7fl09sz/2SAT.pdf

Data của diễn đàn cũ có còn không ?

Cho mình hỏi data của diễn đàn vnoi cũ (các bài tut, bài thảo luận) có còn được lưu giữ không nhỉ :D nếu có thì chắc có thể lấy data dùng để đăng lại các topic có giá trị (vd như lời giải các kỳ thi năm 08, 09 của anh Khúc Tuấn, Minh Đức, ...)