mrtan_lovelife

Đặng Phương Tân

Đóng góp: 3

Ngày sinh: 06/11/1998

Đăng ký: 15/09/2015

Lần đăng nhập cuối: 23/09/2016


Kết nối tài khoản

VOJ: Chưa kết nối

Giúp đỡ bài MOVE12

Cho em hỏi bài MOVE12 em dùng cặp ghép cực đại với trọng số cực tiểu sao không ăn được 50% test mà chỉ được 5đ thôi vậy, em thử sinh test trên máy thì vẫn ổn :((
Code của em: http://ideone.com/i8MbXh

Giúp đỡ bài TRAVEL12

Mọi người cho em hỏi bài TRAVEL12 em dùng DFS kết hợp với danh sách kề nhưng sao chỉ được 75đ vậy?
Code của em: http://ideone.com/sGqH0e