mantrangchu

Nguyen Huong

Đóng góp: 0

Ngày sinh: 23/10/1991

Đăng ký: 14/10/2015

Lần đăng nhập cuối: 25/10/2015


Kết nối tài khoản

VOJ: Chưa kết nối

Chay câu lệnh

Cả nhà giúp em chạy câu lệnh này với. xem ra kết quả bao nhiêu ạ . 

System.out.println(Math.sqrt((double)('s' + 12 * 25)))
Cả nhà giúp em với ạ  ( tai facebook )