lythienan10t1

Ly Thien An

Đóng góp: 1

Ngày sinh: 21/02/1999

Đăng ký: 11/11/2015

Lần đăng nhập cuối: 26/12/2016


Kết nối tài khoản

VOJ: Chưa kết nối

xem giúp mình thuật toán bài ELEVATOR

mọi người xem giúp thuật toán ELEVATOR. bài này mình làm như sau

đầu tiên mình quicksort theo A[i] sau đó QHD. mình tạo mạng check[i,j] với ý nghĩa =true nếu khi xét tới khối thứ i có thể xây được tháp với độ cao là j và ngược lại thì = false. và mình thêm mạng F[i,j] với ý nghĩa khi ta xét vật thứ i và tới độ cao j của tháp. giá trị của F[i,j] chính là số khối cua khối thứ i su dung để xây tháp độ cao j.

code của mình đây: http://ideone.com/8lcxrC.

bài này mình làm mấy tuần trước r. sửa đi sửa lại n lần kết quả vẫn sai mọi người ạ. mong mọi người xem giúp!!!!

bai DTKSUB

bạn nào AC bài DTKSUB giúp mình với!!! làm mấy tuần rồi mà vẫn WA.

bài này mình dung HASH với chặt nhị phân.

chặt nhị phân độ dài. với mỗi độ dài mình sinh ra tất cả các mã hash. rồi quicksort lại kiểm tra.

code của mình: http://ideone.com/gIjFhN. 

code mình hơi lằng nhằng .mong mọi người thông cảm =))