khuebeo

Lê Đôn Khuê

Đóng góp: 26

Ngày sinh: 12/05/1987

Đăng ký: 03/07/2015

Lần đăng nhập cuối: 16/03/2016


Kết nối tài khoản

VOJ: Chưa kết nối

2015 ACM-ICPC Vietnam Southern

Ngày mai 26/9/2015 sẽ diễn ra cuộc thi ACM khu vực phía Nam chính thức mở đầu mùa ACM năm nay. Chúc các bạn thi tốt. Thi xong nhớ vào VNOI chia sẻ thuật toán.