it.lhp.ynwa

nguyễn tiến đạt

Đóng góp: 8

Ngày sinh: 06/05/1998

Đăng ký: 14/07/2015

Lần đăng nhập cuối: 14/03/2016


Kết nối tài khoản

VOJ: Chưa kết nối

bài 6 VOI2016

mọi người cho mình hỏi là mình xin mảng interval 4*maxn (với maxn=4000000) thì có bị tràn bộ nhớ ko vậy? Và trình chấm themis của quốc gia sẽ giới hạn bộ nhớ là khoảng bao nhiêu ạ? Cảm ơn.

Đệ quy có nhớ và QBMARKET.

Mọi người cho mình hỏi với! Mình đang làm bài  QBMARKET.

Thuật toán của mình là: Gọi F[i,j] là số cách xếp nếu xét từ vật 1 đến vật i và tổng số tiền là j. Mình dùng đệ quy có nhớ để tính mảng F[i,j].

Bài của mình được 80/100 mình đoán là do mình dùng đệ quy nên khi nó đệ quy quá sâu sẽ bị tràn stack. Mắc cái là spoj ko thể dùng chỉ dẫn xin thêm {$M 5000000,0,5000000} nên mình ko biết phải sửa thế nào ? 

Ví dụ như trong thuật toán Path Compression thì có 1 cách là khi đệ quy sâu khoảng 100000 thì ta có thể thoát khỏi đệ quy rồi sau đó đệ quy tiếp thì sẽ tránh được tràn stack.

Mọi người chỉ giúp mình bài này làm cách nào để tránh tràn stack hoặc có cách nào phá đệ quy ko? Mong mọi người giúp đỡ ,cảm ơn!

Code của mình : https://ideone.com/s15v6O

AZNET-VOI2014

Cho mình hỏi cách duyệt để ăn được 30% sub1 n<=10.

Thuật toán để duyệt sub này của mình là sử dụng dfs để xét tất cả cây khung của đồ thị sau đó chọn chi phí min

Độ phức tạp là O(test*n!). 

Nhưng ko hiểu tại sao mình nộp chỉ được 5 điểm. Mong mọi người giúp đỡ xem mình sai thuật toán hay code sai :)

Code của mình : 

https://ideone.com/bHfLCq

Xin cảm ơn!

PALDR

Giúp mình bài này với! Bài mình bị WA!

Thuật toán của mình là: Gọi p[i] lưu vị trí bắt đầu xâu dài nhất độ dài chẵn và kết thúc tại i.

Mình dùng thuật toán Manacher để tính mảng P.

Ban đầu khởi tạo p[i]=n+1 (i=1..n). Sau đó xét từ cuối dãy i=n trong khi p[i]<>n+1 (nghĩa là có thể mở rộng sang trái) thì i=p[i]-1.

Nếu mở rộng được hết dãy thì in 'YES' ngược lại 'NO'.

Bài mình đây:

https://ideone.com/yO4ux1

Cảm ơn bạn!

trafficn

Cho mình hỏi bài TRAFFICN với! Bài này thuật toán của mình là:

 Gọi d[I,1] là thời gian ngắn nhất đi từ s đến I mà chưa thêm 1 cạnh nào.

        D[I,2] là thời gian ngắn nhất đi từ s đến I mà đã thêm 1 cạnh vào.

Sau đó mình sử dụng thuật toán dijkstra với cấu trúc heap để tính nhưng bài mình vẫn kết quả sai. Mình đã cố gắng tìm và sửa 1 số lỗi mà vẫn chưa đạt kết quả. Là do mình cài đặt sai thuật toán hay sai về thuật toán? Bạn nào giúp mình với! Mình để code bên dưới :)

http://ideone.com/WPGp3F

move12 spoj

cho em hỏi là bài MOVE12 timelimit là 0.2 s em làm thuật toán chặt nhị phân độ phức tạp là n*logn*logn em nộp chỉ được 5 đ .ai giải thích giúp em em bị tle hay WA? thanks mọi người đã đọc mong được giúp đỡ :)