hlnhvt

Hoàng Lương Nhân

Đóng góp: 7

Ngày sinh: 24/11/1994

Đăng ký: 07/07/2015

Lần đăng nhập cuối: 16/05/2016


Kết nối tài khoản

VOJ: Chưa kết nối

LIGHT

Hôm nay em có thử làm bài LIGHT, nhưng kết quả sai liên tục, thuật toán của em áp vào bài này là sắp xếp lại tất cả các tọa độ có bể xăng, sau đó sẽ xét duyệt, với các tọa độ có stt dòng là x giống nhau thì xét tổng chi phí dựng hệ thống đèn theo chiều dọc của các cột có stt là y với điều kiện cột đó chưa bị đánh dấu đã có hệ thống đèn theo chiều dọc, nếu tổng chi phí dựng hệ thống đèn theo chiều dọc này <= chi phí dựng đèn theo chiều ngang ở dòng có stt x đang xét thì chọn phương án dựng các đèn theo chiều dọc ở trên, ngược lại thì sẽ xây dựng hệ thống đèn ở dòng x. Như vậy là xây dựng được hệ thống đèn theo em nghĩ ( Em trình bày nó hơi khó hiểu chút :( ) Mọi người giúp em chỉ ra cái sai của em và gợi ý cho em thuật giải với. Em cám ơn nhiều :D