hieu

Đặng Xuân Minh Hiêu

Đóng góp: 0

Ngày sinh: 12/03/2004

Đăng ký: 07/06/2016

Lần đăng nhập cuối: 26/03/2019


Kết nối tài khoản

VOJ: zipdang04 (0.00 điểm)

V/v dịch đề JUNE16(gửi đến admin, BQT có thể xóa nhưng làm ơn gửi đến admin giúp em)

Tình hình là JUNE16 vừa ra thêm bài có mã là SADPAIRS. Em ko phải ko biết Tiếng Anh nhưng có vài từ em chịu(và có thể mọi người cũng thế). Mong các anh dịch bài này thật nhanh. Thanks trước.