haituan134

Hồ Nguyễn Hải Tuấn

Đóng góp: 1

Ngày sinh: 08/11/1999

Đăng ký: 05/07/2015

Lần đăng nhập cuối: 30/11/2017


Kết nối tài khoản

VOJ: Chưa kết nối

sort

Mọi người giải thích cho e về phần sort bài DTKSUB của e vs:

link1: http://ideone.com/biRasf#comments

 x:= a[random(h-l+1)+l];

link2: http://ideone.com/FzKgVC

x:= a[(h+l) shr 1];

Nếu có suy biến khiên chạy chậm thì cách 2 sẽ dễ bị hơn nhưng trong khi đó e nộp thì link1 TLE còn link 2 thì AC.

Mong mọi người giải thích cụ thể cho e :D :v