englandhuynh

Đức Anh

Đóng góp: 0

Ngày sinh: 21/11/1998

Đăng ký: 09/07/2015

Lần đăng nhập cuối: 22/10/2015


Kết nối tài khoản

VOJ: Chưa kết nối

Lỗi gõ code trong CodeBlocks

Mình gõ code trong CodeBlocks một lúc, vô tình ấn nhầm phím nào đấy rồi bị lỗi như trên. Mình đã thử tắt unikey, chỉnh encoding, khởi động lại CodeBlocks vẫn không khắc phục được lỗi nên phải tạo file mới gõ lại từ đầu. Cho mình hỏi là làm thế nào để khắc phục được lỗi này?