el.muntimillonario

Nguyễn Hoàng Thái Duy

Đóng góp: 1

Ngày sinh: 05/01/1999

Đăng ký: 05/07/2015

Lần đăng nhập cuối: 05/03/2016


Kết nối tài khoản

VOJ: Chưa kết nối

Tìm kiếm bị giới hạn

 

Bị giới hạn ký tự khi tìm kiếm :3 . Một số thành viên tên dài quá thì ko thể nào tìm được. :3

VOI các năm

Bộ đáp án VOI các năm, chúng ta có thể tìm ở đâu ? Vì tra google mãi không thấy T.T !

Submit thông qua trang VNOI

Hiện tại thì nếu submit từ mục đề bài của VNOI thì ko được Update ID cũng như điểm số. Nhưng submit thông qua SPOJ thì lại được Update điểm số lên VNOI. Mong các admin xem lại.

Lỗi

Admin fix lỗi này nha, trong phần đổi ảnh đại diện đấy