clone_7

Nguyen Quang

Đóng góp: 3

Ngày sinh: 13/01/2016

Đăng ký: 14/01/2016

Lần đăng nhập cuối: 17/01/2016


Kết nối tài khoản

VOJ: Chưa kết nối

Tổng hợp điểm chấm thử thi quốc gia

Các bạn liệt kê điểm mình và dự đoán điểm phân giải vào bài post này đi.

Mình trước nhé. Điểm mình là 13

Giải nhất: 27

Nhì: 20

Ba: 13

KK: 8