bao_sideswipe

Purple Guy

Đóng góp: 1

Ngày sinh: 09/09/1998

Đăng ký: 05/07/2015

Lần đăng nhập cuối: 15/11/2017


Kết nối tài khoản

VOJ: bao_sideswipe (95.37 điểm)

Sử dụng thư viện bits/stdc++.h trong các kì thi

Mọi người cho em hỏi là trong các kì thi (mà cụ thể là kì thi VOI sắp tới) nếu dùng C++ mà sử dụng thư viện bits/stdc++.h thì lúc chấm có bị làm sao không ạ?

Em xin cảm ơn ạ!