anhhungcolao

Nguyễn Ngọc Dưỡng

Đóng góp: 7

Ngày sinh: 15/05/1997

Đăng ký: 24/07/2015

Lần đăng nhập cuối: 22/09/2020


Kết nối tài khoản

VOJ: lop10a5 (79.23 điểm)

RECTP

http://vnoi.info/problems/show/RECTP/

Em suy nghĩ cả buổi tối mà chỉ nghĩ ra cách N^2. Mấy anh có gợi ý nào cho bài này không ạ?