TV_TN

Đóng góp: 0

Ngày sinh: 07/07/1998

Đăng ký: 14/07/2015

Lần đăng nhập cuối: 29/10/2015


Kết nối tài khoản

VOJ: Chưa kết nối

VOI2015 Bài 2 day 2

http://vn.spoj.com/problems/VODIVIDE/

Tình hình là mình đã giải quyết được 2 subtask đầu rồi. Còn subtask cuối mình nghĩ là dùng QHĐ. Nhưng tư duy QHĐ vẫn chưa vững nên chưa mò ra công thức. Các bạn giúp mình phân tích để tìm ra công thức QHĐ để mình có thể hiểu rõ tư duy QHĐ như thế nào nha! 

Tks all ! 

 

DHLOCK

Mình hiện đang không có ý tưởng bài này! Nhờ mọi người cùng thảo luận