TRAVEL12 - VOI 2012 Hành trình du lịch

Giới hạn
  • Thời gian: 1.0s
  • Bộ nhớ: 1536MB
  • Mã nguồn: 50000 bytes

Ghi chú: Các bài VNOI đã được chuyển qua VNOJ (Thông báo). Đề bài trên VNOI và vn.spoj.com sẽ không được cập nhật nữa. Một số đề bài không chính xác sẽ chỉ được cập nhật trên VNOJ. Bạn vẫn có thể tìm kiếm đề bài trên VNOI.

Link đọc đề trên VNOJ

 

Công ty du lịch tư nhân Travel chuyên tổ chức các tour du lịch nội địa. Có n thành phố nằm trong phạm vi khai thác của công ty. Các thành phố được đánh số từ 1 đến n. Có m cặp thành phố có đoạn đường hai chiều trực tiếp nối chúng. Để đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong các kỳ nghỉ ngắn hạn, công ty chỉ khai thác các tour đi vòng quanh 4 thành phố theo các đoạn đường trực tiếp nối chúng. Để chắc chắn có thể khai thác những tour như vậy, công ty tiến hành khảo sát xem liệu có 4 thành phố nào tạo thành một hành trình khép kín xuất phát từ một thành phố đi qua 3 thành phố còn lại, mỗi thành phố đúng một lần và quay về thành phố xuất phát hay không.

Yêu cầu : Hãy giúp công ty kiểm tra xem có tồn tại hành trình nào như vậy hay không.
Ràng buộc : 50% số tests ứng với 50% số điểm của bài có n ≤ 500.

Input

  • Dòng thứ nhất chứa hai số nguyên dương n,m (n ≤ 10000; m ≤ 200000)
  • Dong thứ i trong số m dòng tiếp theo chứa 2 số là chỉ số 2 thành phố có đoạn đường trực tiếp nối chúng

Output

Ghi ra 4 số nguyên dương theo thứ tự là 4 thành phố trên một hành trình tìm được hoặc ghi số -1 nếu câu trả lời là phủ định.

Example

Input:
5 6
1 2
1 5
2 3
2 5
3 4
4 5

Output:
4 5 2 3


  • Người up: voj
  • Nguồn bài: VOI 2012