NKGOLF - Sân golf

Giới hạn
  • Thời gian: 0.266s
  • Bộ nhớ: 1536MB
  • Mã nguồn: 50000 bytes

Ghi chú: Các bài VNOI đã được chuyển qua VNOJ (Thông báo). Đề bài trên VNOI và vn.spoj.com sẽ không được cập nhật nữa. Một số đề bài không chính xác sẽ chỉ được cập nhật trên VNOJ. Bạn vẫn có thể tìm kiếm đề bài trên VNOI.

Link đọc đề trên VNOJ

 

Sau nhiều lần tham gia kỳ thi Icamp và giành được nhiều giải thưởng, KAT quyết định đầu tư số tiền này để xây dựng một sân golf mang tên mình.

Sân golf mà KAT định xây nằm trong khuôn viên một khu đất hình chữ nhật kích thước M x N đã được chia thành lưới M hàng và N cột, các hàng được đánh số từ 1 đến M từ trên xuống dưới, các cột được đánh số từ 1 đến N từ trái sang phải. Ô đất tại hàng i, cột j có độ cao là Hij .

KAT sẽ chọn một hình chữ nhật con gồm các ô đất thuộc lưới để xây sân golf sao cho với hình chữ nhật con này thì các số trên 1 hàng bất kỳ tính từ trái sang phải, các số trên 1 cột bất kỳ tính từ trên xuống dưới đều có độ cao không giảm. Sau đó, KAT sẽ đặt lỗ golf tại góc trái trên và vị trí bắt đầu đánh tại góc phải dưới của hình chữ nhật để khi đánh, quả bóng luôn lăn xuống lỗ.

Bạn hãy giúp KAT chọn được sân golf có diện tích lớn nhất thỏa mãn yêu cầu trên.

Dữ liệu

  • Dòng đầu tiên ghi 2 số nguyên dương M và N là số hàng và số cột của khu đất.
  • Dòng thứ i trong số M dòng tiếp theo ghi N số nguyên Hi1, Hi2, .., HiN mà Hij là độ cao ô đất tại hàng i, cột j.

Kết qủa

Ghi ra 1 số nguyên duy nhất là diện tích lớn nhất của khu đất chọn được.

Giới hạn

  • 1 ≤ M, N ≤ 1000
  • |Hij| ≤ 109

Ví dụ

Dữ liệu:
3 4
9 2 4 8
3 5 7 8
6 8 1 3

Kết qủa
6

Giải thích: khu đất chọn được có tọa độ (1,2), (2,4).


  • Người up: paulmcvn
  • Nguồn bài: Khúc Anh Tuấn - ICAMP 4