CHESS_ - Cờ vua

Giới hạn
  • Thời gian: 0.1s
  • Bộ nhớ: 1536MB
  • Mã nguồn: 7000 bytes

Ghi chú: Các bài VNOI đã được chuyển qua VNOJ (Thông báo). Đề bài trên VNOI và vn.spoj.com sẽ không được cập nhật nữa. Một số đề bài không chính xác sẽ chỉ được cập nhật trên VNOJ. Bạn vẫn có thể tìm kiếm đề bài trên VNOI.

Link đọc đề trên VNOJ

 

Cho 1 bàn cờ kích thước 3 dòng, N cột (N<=10^9). Các ô thuộc dòng trên cùng có một quân tốt đen ở mỗi ô, các ô ở dòng dưới cùng có một quân tốt trắng ở mỗi ô.
Hai người chơi 1 trò chơi, quân trắng đi trước. Hai người thực hiện nước đi của mình luân phiên, ai đến lượt mình mà không thể đi được nữa ( do không còn nước đi hợp lệ ) sẽ thua. Tại mỗi nước đi, một người sẽ đi các quân tốt theo luật cờ vua, 2 luật quan trọng nhất là :

  • Quân tốt chỉ có thể đi 1 ô dọc mỗi nước, và không được lùi.
  • Quân tốt có thể ăn quân tốt khác màu theo 1 ô chéo.

Tuy nhiên có 2 luật sau khác với luật cờ vua :

  • Quân tốt không thể phong cấp ( thành hậu, mã, ...).
  • Tại một nước đi, việc ăn tốt khác là bắt buộc ( nếu tồn tại nước ăn thì người chơi bắt buộc phải ăn tốt đối phương, nếu có nhiều lựa chọn ăn thì sự lựa chọn thuộc về người chơi).

Biết cả 2 người chơi đều cố gắng chơi tốt nhất có thể. Hãy xác định ai là người chiến thắng.

Input

Gồm nhiều dòng, mỗi dòng ghi một số N.

Output

Với mỗi số N tương ứng ở input, in ra "White" nếu người chơi quân trắng thắng, in ra "Black" nếu người chơi quân đen thắng. ( Không in ra dấu nháy kép " )

Example

Input:
3
4
5

Output:
White
Black
White


  • Người up: beo_map
  • Nguồn bài: Một bài cơ bản về lý thuyết trò chơi