ALADDIN - Aladdin

Giới hạn
  • Thời gian: 0.245s
  • Bộ nhớ: 1536MB
  • Mã nguồn: 50000 bytes

Ghi chú: Các bài VNOI đã được chuyển qua VNOJ (Thông báo). Đề bài trên VNOI và vn.spoj.com sẽ không được cập nhật nữa. Một số đề bài không chính xác sẽ chỉ được cập nhật trên VNOJ. Bạn vẫn có thể tìm kiếm đề bài trên VNOI.

Link đọc đề trên VNOJ

Cho tới nay, Aladdin vẫn còn sống ở đất nước Iraq đau thương. Toàn bộ gia sản, trong đó có cả cây đèn thần đã bị chiến tranh hủy hoại. Để nuôi mẹ, Aladdin lại dệt thảm. Một hôm, anh nhận được một đơn đặt hàng dệt một tấm thảm hình vuông thỏa mãn những điều kiện sau: Thảm gồm N dòng và N cột tạo thành N × N ô vuông đơn vị. Các ô vuông đơn vị có màu đen hoặc trắng Với mỗi hình vuông có độ dài cạnh bằng 2, người ta quy định trước số ô màu đen phải có.

Input

Dòng đầu ghi số nguyên N (N<=200) N – 1 dòng sau, mỗi dòng ghi N – 1 số trong phạm vi 0..4 Số thứ V của dòng thứ U trong N – 1 dòng trên là số ô đen trong hình vuông gồm 4 ô (U,V), (U+1,V), (U,V+1), (U+1,V+1)

Output

Nếu không có kết quả, in ra "No solution" (không có dấu "") Ngược lại, in ra N dòng, mỗi dòng ghi N số 0 hoặc 1 tương ứng với ô đó không màu trắng hoặc màu đen. Để tránh trường hợp có nhiều kết quả, bạn cần đưa ra tấm thảm thoả mãn: số nhận được khi viết các số a[1,1] a[1,2] a[2,1] a[1,3] a[3,1] a[1,4] a[4,1]... a[1,n] a[n,1] a[2,2] a[2,3] a[3,2] a[2,4] a[4,2]... liên tiếp là nhỏ nhất

Example

Input:
4
3 2 3
2 3 3
1 2 1


Output:
1 0 0 1
1 1 1 1
0 0 1 0
0 1 0 0


  • Người up: huy391992
  • Nguồn bài: Thầy Nguyễn Xuân My