ACMNB - ACM

Giới hạn
  • Thời gian: 1.0s
  • Bộ nhớ: 1536MB
  • Mã nguồn: 50000 bytes

Ghi chú: Các bài VNOI đã được chuyển qua VNOJ (Thông báo). Đề bài trên VNOI và vn.spoj.com sẽ không được cập nhật nữa. Một số đề bài không chính xác sẽ chỉ được cập nhật trên VNOJ. Bạn vẫn có thể tìm kiếm đề bài trên VNOI.

Link đọc đề trên VNOJ

Các bạn download đề bài ở đây:

http://www.mediafire.com/view/6km31c2i179dag1/DeThiB.pdf

http://www.mediafire.com/view/70syx7w71i7r9ce/DeThiA.pdf

Input

Input description...

Output

Output description...

Example

Input:
etc.

Output:
etc.


  • Người up: voj
  • Nguồn bài: PreVNOI 2013 Day 1, Problem 1, Thầy Hồ Ðắc Phương