admin có thể xem xét nâng time bài này lên 1 chút k ạ , time chặt quá

Bài này gần 200 người ac rồi, nên chắc chắn ko thể nâng time đc :)