B1: Gọi a[i] là tổng từ 1->i. b[i] là tổng từ i->n. 

      Max[i], min[i] là chỉ số của b[k] max, min trong [i,n];

B2: Với mỗi a[i] (i thuộc [1,n-1]) tính DSEQ = abs ( a[i] - b[max[i+1]])  

                                                          và = abs (a[i] - b[min[i+1]]);

   cập nhật kết quả. 

1. trong đoạn [i,n] có thể có nhiều cái bằng max, min mà :D :D

e có thể thử với test:

6

1 1 1 0 0 0 

2. khuyến mại thêm: bài e bị wa hết nhé, ko phải do tle :D :D

Trả lời cdsht
  Hiện bài gốc

Em cám ơn. :D