Cho mình hỏi bài này không giới hạn Di thì kết quả có thể rất rất lớn 

trường hợp đó là bắn vô số các viên bi vào 1 cột (hàng) mà trên đó không có vật cản !

Bạn nào làm rồi giải thích hộ mình với

 

Kết quả nằm trong phạm vi số 64 bit