Giá trị chiếc quạt mo

Phú ông có một mảnh đất hình chữ nhật được chia thành lưới ô vuông gồm M hàng và N cột. Các hàng của lưới được đánh số từ trên xuống dưới bắt đầu từ 1, còn các cột – đánh số từ trái sang phải, bắt đầu từ 1. Ô nằm giao của hàng i và cột j là ô đất i,j (i=1..M,j=1..N) có độ cao là hij. Phú ông đã đưa ra đề nghị đổi chiếc quạt mo lấy đất như sau:

  • Bờm được quyền chọn 2 mảnh đất con (một mảnh để làm nhà, một mảnh để trồng rau), hai mảnh đều có dạng hình chữ nhật và chứa nguyên các ô.
  • Mỗi mảnh đất có độ chênh lệch không quá K, nghĩa là hiệu độ cao của ô có độ cao nhất với ô có độ cao thấp nhất không vượt quá K.
  • Hai mảnh đất được chọn không không giao nhau nhưng có thể tiếp xúc nhau.
  • Hãy giúp Bờm chọn được hai mảnh đất thỏa mãn điều kiện của phú ông và có tổng diện tích là lớn nhất.

Dữ liệu

  • Dòng đầu là 3 số M,N và K (M,N≤300)
  • M dòng sau, mỗi dòng gồm N số nguyên hij mô tả mảnh đất (K,|hij|<109)

Kết quả

Chứa một số là tổng diện tích lớn nhất tìm được.

Ví dụ

Dữ liệu
3 4 0
1 2 3 1
1 9 9 1
2 2 2 2	

Kết quả
6

Lần sau bạn ko cần copy paste lại đề mà vào phần thảo luận của bài ở đây nhé. Mình vừa chuyển bài của bạn rồi

Trả lời RR
  Hiện bài gốc

xin lỗi , mình mới vào diễn đàn nên không biết, lần sau sẽ chú ý 

Mọi người cho em hướng để nghĩ bài này được không ạ. Em nghĩ mãi mà không ra 

Bài này tư tưởng là bạn nhận xét thế này vì 2 mảnh đất là hình chữ nhật và không giao nhau nên giữa 2 mảnh đất đó sẽ có:

  1. một đường dọc phân cách
  2. một đường ngang phân cách
  3. cả 2 đường dọc và ngang phân cách.

\(TH1:\) Có đường dọc phân cách thì bạn tính 2 hàm sau \(Lcol_i\) và \(Rcol_i\). Hàm \(Lcol_i\) có ý nghĩa là hình chữ nhật lớn nhất nằm trong các cột từ \(1 \rightarrow i\) mà thỏa mãn chênh lệch không quá \(K\) . Hàm \(Rcol_i\) cũng cùng ý nghĩa như vậy nhưng là các cột từ \(M \rightarrow i\). Kết quả của trường hợp này là \(max \{ Lcol_i+ Rcol_i \big| i: 1 \rightarrow M-1 \}\).

\(TH2: \) Có đường ngang phân cách thì tư tưởng cũng giống như ở \(TH1\).

\(TH3:\) Trường hợp này không cần xét tới vì đã được tính trong cả 2 trường hợp trên.

Kết quả toàn bài sẽ là max của TH1 và TH2.

Trả lời khoaplt
  Hiện bài gốc

Em đã nghĩ theo cách này nhưng vẫn chưa hiểu làm thế nào để tính mảng LCol trong O(n^3). Anh có thể gợi ý thêm không ạ?

Trả lời hieunt
  Hiện bài gốc

Để tính LCol thì bạn phải áp dụng kĩ thuật stack của bài KAGAIN. Bạn đã AC bài KAGAIN chưa :@)