Em đang làm bài này nhưng không biết cách cài cận!!! Mong mọi người hướng dẫn em cài cận bài này ạ!!

Bạn có thể tham khảo thuật toán và code bài này tại: http://yeulaptrinh.pw/196/vmkey-spoj/