Cho mình hỏi cách duyệt để ăn được 30% sub1 n<=10.

Thuật toán để duyệt sub này của mình là sử dụng dfs để xét tất cả cây khung của đồ thị sau đó chọn chi phí min

Độ phức tạp là O(test*n!). 

Nhưng ko hiểu tại sao mình nộp chỉ được 5 điểm. Mong mọi người giúp đỡ xem mình sai thuật toán hay code sai :)

Code của mình : 

https://ideone.com/bHfLCq

Xin cảm ơn!

Bạn chạy thử test này xem

1
4 4
100 100 100
1 1 1
1 2 1
2 3 1
3 1 1
1 4 2

 

Trả lời net12k44
  Hiện bài gốc

cảm ơn bạn mình sai ở cách xét các cây khung. Bạn có thể chỉ cho mình thuật toán duyệt qua tất cả các cây khung của đồ thị được không? :) Thanks!