* Khi cho đồ thị có cung (u,v), tại sao khi điều chỉnh luồng nhãn (v,u) lại giảm 1 lượng tăng luồng? 

* Làm thế nào để truy vết được các cạnh (cung)  nằm trong lát cắt hẹp nhất?

* Cho em xin một số bài về luồng cực đại trên spoj được không ạ?

Câu 2:

Bước 1: Tìm luồng cực đại

Bước 2: Từ đỉnh đầu s, DFS trên đồ thị ban đầu và chỉ đi qua các cung có luồng < sức chứa của cung , gọi tập hợp các đỉnh đi đến được là A, các đỉnh không đi đến được là B.

Bước 3: Tìm các cung trên đồ thị có đỉnh đầu thuộc A và đỉnh cuối thuộc B, các cung đó nằm trong lát cắt hẹp nhất cần tìm.

Câu 3:

http://a2oj.com/Category.jsp?ID=12