Bạn có thể đọc bài viết trong Thư viện mới.

 

Thuật toán LCA chỉ chuyển đổi qua lại với RMQ trong mảng 1 chiều, sang mảng 2 chiều là chiu chết. Mình có cái slide về RMQ hồi học course định upload lên cho bạn nào đọc mà tìm mãi không thấy chỗ để attach file ở đâu

Trả lời sieubebuvietnam
  Hiện bài gốc

Bạn có thể up lên trang khác rồi post link lên đây :D VNOI hiện nay không có cho attach file :(

Trả lời RR
  Hiện bài gốc

Mình upload rồi đấy. Mọi người lấy ở link sau nhé https://drive.google.com/file/d/0B5l5cVkVaqVqYnlmYXZVTUY0LTA/view?usp=sharing

Thực ra là còn mấy slide nữa của cùng ông thầy này nhưng lúc học mình vứt đâu mất rồi nên để mình tìm lại đã.

Có thêm một slide về bài toán "Nearest Larger Value". Ai thấy hứng thú thì đọc trong tài liệu sau nhé

https://drive.google.com/file/d/0B5l5cVkVaqVqVnh6X0M3XzdhUlk/view?usp=sharing