Cho mình hỏi thuật toán bài này là như thế nào vậy m.n ?

Xử lí online các truy vấn

  • Truy vấn 1: Đặt r=gốc
  • Truy vấn 2: kết quả nằm trong 6 kết quả sau:
    • +) u, v, r, lca(u,v), lca(u,r), lca(v,r).
    • Có một nhận xét là nếu r' là cha chung gần nhất của (u,v) mà r đang là gốc thì tổng khoảng cách từ r' tới u, r' tới v, r' tới r phải nhỏ nhất

Chú ý ban đầu đặt r=1

Trả lời cdsht
  Hiện bài gốc

Vậy với mỗi truy vấn 1 thì mình ko cần duyệt dfs phải ko a ?

Trả lời deleted_user_1
  Hiện bài gốc

ko cần, chỉ cần gán giá trị cho r thôi

Trả lời cdsht
  Hiện bài gốc

Lỡ mà trường hợp tổng khoảng cách nó bằng nhau thì sao ?
-À xin lỗi a, e hỏi câu trên ngu quá :(

Bạn có thể tham khảo tại: http://yeulaptrinh.pw/54/spoj-hbtlca/