Bài này chạy với độ phức tạp bao nhiêu mới AC được ? Mình chạy NxM mà vẫn chưa  AC.

Bài này thuật O(M*N) là tối ưu rồi bạn ạ :p

Tham khảo thuật toán và code tại: http://yeulaptrinh.pw/97/spoj-nkgolf/