Ai có test hiểm bài này k nhỉ, em test rất nhiều TH rồi mà không biết sai ở đâu :(((. Chỉ được có 40 điểm .

Em đặt title cái câu hỏi cho cẩn thận nhé.

Trả lời dhkhtn
  Hiện bài gốc

rồi a, anh ac bài này chưa ạ

Bạn thử duyệt trâu rồi sinh test random so sánh xem

Mình thấy bài này thuật đúng thì sẽ AC thôi, còn bạn sinh nhiều TH cũng ko nói lên gì nhiều lắm, vì đồ thị có nhiều dạng (đầy đủ, cây, đường thẳng, vòng tròn,....), bạn sinh nhiều đồ thị mà toàn đồ thị na ná nhau thì cũng ko thể bắt đc test sai.