Chủ đề Trả lời Bài viết cuối
POST

bởi pione1999

2

7 năm, 2 tháng trước

Giới thiệu về dãy con tăng dài nhất (Longest increasing subsequence)

bởi minhtt159

4

7 năm, 2 tháng trước

Solution bài NKNUMFRE

bởi minhtt159

1

7 năm, 2 tháng trước

Solution bài NKTICK

bởi minhtt159

1

7 năm, 2 tháng trước

Tại sao lại dùng công thức n-m+lt vậy mọi người?

bởi anhvu_cbl

3

7 năm, 2 tháng trước