Mọi người cho em hỏi cách làm bài NTSEQ (http://vn.spoj.com/problems/NTSEQ/). Em cảm ơn!

Huyền anh hỏi hả :v

Trả lời longhoang08
  Hiện bài gốc

Không. Tự hỏi thôi

Đầu tiên em lập công thức QHD để tìm dãy con tăng dài nhất kết thúc tại i và số lượng dãy con tăng tương ứng. Sau đó em tăng tốc bằng cách dùng CTDL.

Trả lời dhkhtn
  Hiện bài gốc

Vâng, anh nói luôn công thức QHĐ tính số lượng dãy con tăng tương ứng được không ạ? Em cảm ơn

Trả lời money
  Hiện bài gốc

F[I] là là độ dài dãy con tăng dài nhất kết thúc ở vị trí i
G[i] là số dãy con tăng có độ dài là fi] kết thúc ở vị trí i
G[i] = Sum(g[j]) với mọi j < i, a[j] < a[i], f[j] = f[i] - 1
Sau đó tối ưu bằng BIT hoặc IT