Mọi người cho mình hỏi với! Mình đang làm bài  QBMARKET.

Thuật toán của mình là: Gọi F[i,j] là số cách xếp nếu xét từ vật 1 đến vật i và tổng số tiền là j. Mình dùng đệ quy có nhớ để tính mảng F[i,j].

Bài của mình được 80/100 mình đoán là do mình dùng đệ quy nên khi nó đệ quy quá sâu sẽ bị tràn stack. Mắc cái là spoj ko thể dùng chỉ dẫn xin thêm {$M 5000000,0,5000000} nên mình ko biết phải sửa thế nào ? 

Ví dụ như trong thuật toán Path Compression thì có 1 cách là khi đệ quy sâu khoảng 100000 thì ta có thể thoát khỏi đệ quy rồi sau đó đệ quy tiếp thì sẽ tránh được tràn stack.

Mọi người chỉ giúp mình bài này làm cách nào để tránh tràn stack hoặc có cách nào phá đệ quy ko? Mong mọi người giúp đỡ ,cảm ơn!

Code của mình : https://ideone.com/s15v6O

Bạn dùng nhiều bộ nhớ thế kia lại còn đệ quy sâu thì chưa kịp tràn stack đã TLE rồi. Bài này time limit chặt lắm.

Trả lời RR
  Hiện bài gốc

Vâng :) a có thể cho e hỏi thuật toán chuẩn của bài này ĐPT bao nhiêu ko ạ ?

Trả lời RR
  Hiện bài gốc

Vâng :) a có thể cho e hỏi thuật toán chuẩn của bài này ĐPT bao nhiêu ko ạ ?

Trả lời RR
  Hiện bài gốc

e qhđ mảnh 1 chiều f[i] là tổng cách mua hàng khi có i đồng

bộ nhớ dùng ít nhưng đpt(n*s*m[]) thì là do TLE hay WA vậy??

Trả lời vodanhnam
  Hiện bài gốc

Đpt N*S*M thì chắc chắn là TLE rồi, nhưng cũng có thể còn bị WA nữa. Đpt chuẩn là N*S.

Trả lời RR
  Hiện bài gốc

Cho em hỏi ngu là bài này có cần số lớn không vậy.

Trả lời abcdef6199
  Hiện bài gốc

Có thể