Mọi người cho mình hỏi bài SUMS với ạ ( http://vn.spoj.com/problems/SUMS/ ) . Đau đầu quá @@

Bài này sử dụng dijkstra và kiến thức toán đồng dư để xử lí, và thuật toán của nó đã dc viết rất rõ trong cuốn : Một số vấn đề đáng chú ý môn tin học, trang 100, bạn chịu khó tự down về đọc nha, mình copy thuật toàn bị lỗi font =))))

Link download cuốn trên: http://vnoi.info/forum/5/4974/