http://vn.spoj.com/problems/ADBRACK/

Mình vừa set bài này, test tự sinh nên nhờ mọi người vào Accept để đảm bảo test đúng :D

UPDATE: Mình đã edit lại test ví dụ và giải thích thêm, cập nhật lại giới hạn rõ ràng hơn cho đúng với bộ test (bộ test vẫn giữ nguyên).

UPDATE2: đã có 2 người AC bài này với hai thuật toán khác nhau và khác cách của mình =)). Bộ test đã được kiểm tra tính đúng đắn.

Bài này kết quả có lấy MOD hay phải cài số lớn vậy bạn ?

Trả lời ngmq
  Hiện bài gốc

30% test đầu tiên kết quả trong phạm vi long long.

Để ăn full cần cài số lớn.