bài NKROBOT bị xóa r, các admin  cho em xin test với

Bài đó hình như có khá là lâu nên mình nghĩ không ai còn giữ test nữa.