http://vnoi.info/problems/show/RECTP/

Em suy nghĩ cả buổi tối mà chỉ nghĩ ra cách N^2. Mấy anh có gợi ý nào cho bài này không ạ?  

Bài này và bài AREA có cách làm tương tự nhau và đều phải dùng Segment tree (còn gọi là Interval tree).

Tài liệu liên quan bạn có thể tìm ở đây.

mình suy nghĩ bài này cả 1 tháng cơ :]