Input bài này có vấn đề gì không mà mình bị 0 suốt ?

Ai AC rồi cho xin cách làm luôn.

Bạn thử test các trường hợp kết quả các phép tính ra 0 đi