Mọi người cho em hỏi bài TRAVEL12 em dùng DFS kết hợp với danh sách kề nhưng sao chỉ được 75đ vậy?
Code của em: http://ideone.com/sGqH0e


Bài này có cách giải ko cần dùng DFS :D

Trả lời deleted_user_1
  Hiện bài gốc

Giải bằng cách nào vậy bạn?

Trả lời mrtan_lovelife
  Hiện bài gốc

Với 1 đỉnh u1, tìm 2 đỉnh kề v1, v2. Rồi đánh dấu a[v1, v2] := u1;
4 đỉnh u1, v1, v2, u2 tạo thành chu trình <=> v1, v2 là 2 đỉnh kề của u2 và a[v1, v2]=u1.
Đại khái nó là v á, mình ko biết nói sao cho hay hơn.