Xin ad và mọi người cho mình xin ý tưởng giải bài này! Suy nghĩ mãi mấy ngày trời vẫn chưa ra! Thanks mọi người nhiều lắm!