Em vào diễn đàn không thấy nút trả lời nữa ạ. Mong các ad kiểm tra hộ.