Bài viết mới của mình, hy vọng giúp đỡ được các bạn mới học lập trình. Cao thủ xin miễn đọc :D

http://khanhxnguyen.com/toi-da-hoc-tin-hoc-nhu-nao-bat-dau-tu-dau/