Cho mình hỏi lỗi "0 RE-test-0" và "0 WA-test-0" là gì z mọi người?

0 RE-test-0: 0 điểm, chạy test 0 bị Runtime Error
0 WA-test-0: 0 điểm, chạy test 0 bị Wrong Answer
Test 0 thường là test đầu tiên.

Trả lời xuanan_nd
  Hiện bài gốc

Cam on ban nhieu!