em xem trên youtube có video tạo hiệu ứng chữ rơi trong free pascal rất đẹp, em muốn học hỏi nhưng ko tìm thấy code ai có thể chỉ cho em với ạ

Trong Unit CRT có thủ tục GotoXY(X,Y) là đi tới ô có chỉ số X,Y trên màn hình. Có thể dùng hàm này để điều chỉnh cho chữ dịch chuyển vị trí

Trả lời themastermind
  Hiện bài gốc

thanks bạn nhá