Cả nhà giúp em chạy câu lệnh này với. xem ra kết quả bao nhiêu ạ . 

System.out.println(Math.sqrt((double)('s' + 12 * 25)))
Cả nhà giúp em với ạ  ( tai facebook )

Máy mình không có compiler cho cái này. bạn lên http://ideone.com/ cho tiện

chạy trên netbean: 20.37154878746336