mn cho mình hỏi? mình tạo breakpoint (Ctrl+F8) trên FPC toàn bị thế này? các bạn chỉ giúp nguyên nhân và cách khắc phục với?? mình thoát ra vào lại mà vẫn ko đc.

F7 thì nó ra exitcode=0 hidden step